فیلتر روغن پیچی SF7163

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 88mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 56mm نوع فیلتر 63mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 66.2mm نوع فیلتر M 20 X 1.5
نیسان - Nissan
رونیز
سرانزا
پیکاپ
قشقایی (J10)
قشقایی (J10)
سافاری (Y60)
تینا (J32)
ماکسیما (A33)
مورانو (Z50)
مورانو جدید (Z51)