فیلتر هوا استوانه‌ای SF1384

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر استوانه‌ای
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 422mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 160mm نوع فیلتر 185mm نوع فیلتر NO
سینوتراک - Sinotrack
هوو
فاو - Faw
فاو (J6) - CA4180 (4*2)
فاو (J6) - CA4250 (6*4)
فاو (J6) - CA3250 (6*4)