‌تمام محصولات شرکت فیلتر سرکان دارای خدمات پس از فروش می‌باشند

شما می توانید به صورت مستقیم از طریق شماره ی همراه  09128100638 
 با مدیریت بخش خدمات پس از فروش در ارتباط باشید
 

روند خدمات پس از فروش :

1: اعلام شکایت از طرف مشتری

2: بررسی اولیه توسط کارشناس خدمات پس از فروش

3: رسیدگی به شکایات به دو صورت انجام می شود :

الف : ارسال قطعه ی معیوب برای واحد خدمات

ب:اعزام تیم کارشناسی به محل

4: انجام آزمون های تست  بر روی فیلتر معیوب

5:اعلام نتیجه ی شکایت مشتری

6: اقدام جهت رضایتمندی مشتری