نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر خشک کن شکل : پیچی
ارتفاع (H) قطر درونی واشر (B) قطر بیرونی واشر (C) قطر (A) رزوه (G)
ارتفاع : 167.3 قطر درونی واشر : 100 قطر بیرونی واشر : 110.6 قطر : 136.5 رزوه : 39*1.5
Benz Truck
Atego1
Actros1
Volvo Truck
Iveco
Euro Trakker