نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر روغن شکل : استوانه‌ای
ارتفاع (H) قطر (A)
ارتفاع : 214 قطر : 83
Mercedes Benz
Atego1
Atego 2