نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر روغن شکل : استوانه‌ای
ارتفاع (H) قطر (A)
ارتفاع : 315 قطر : 117
Mercedes Benz
Truck Actros1
Mercedes Benz
Truck Actros MP2/MP3