نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر روغن شکل : استوانه‌ای
ارتفاع (H) قطر درونی واشر (B) قطر بیرونی واشر (C) قطر (A) رزوه (G)
ارتفاع : 260 قطر درونی واشر : 93 قطر بیرونی واشر : 103 قطر : 108 رزوه : 1 3/8-16
Volvo Truck
FH Classic