نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر آبگیر گازوئیل شکل : پیچی
ارتفاع (H) قطر درونی واشر (B) قطر بیرونی واشر (C) قطر (A) رزوه (G)
ارتفاع : 218 قطر درونی واشر : 95 قطر بیرونی واشر : 105 قطر : 108 رزوه : 1" 14
Mercedes Benz
Actros
Atego1
Atego2
Axor 2
Actros Mp2/Mp3