نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر هیدرولیک فرمان شکل : اکویی
ارتفاع (H) قطر (A)
ارتفاع : 102 قطر : 58
Mercedes Benz
Actros
Atego1
Atego2
Axor 2
Scania
Truck
Volvo Truck
FH Classic
Iveco
Euro Trakker