آیا می دانید راههای انتخاب یک فیلتر روغن مناسب چیست؟

اگر دوست دارید بدونید یکی از سرویسکار خوب در این رابطه چه پاسخی داده با ما همراه باشید


22 تیر 98

به نظر شما بهترین زمان برای تعویض فیلتر روغن چه زمانی است؟

یکی از همکاران سرویسکار خوبمون پاسخ شما رو در این ویدئو به طور کامل شرح داده، با ما همراه باشید


22 تیر 98

انواع فیلتر روغن در خودرو به دو دسته پیچی و المنتی تقسیم می شود

با ما همراه باشید


17 تیر 98

به شما توصیه میکنیم هنگام تعویض فیلترهای خودرو حتما موارد توصیه شده در فیلم را جدی بگیرید

با ما همراه باشید


17 تیر 98

آیا میدانید عدم تعویض به موقع فیلتر یکی از دلایل اصلی موتور خودرو می باشد

با ما همراه باشید


17 تیر 98

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که عدم سرویس به موقع خودرو می تواند چه صدماتی به موتور خودروی بزند

با ما همراه باشید


17 تیر 98

آیا می دانید یک فیلتر روغن پیچی از چه اجزایی تشکیل شده است؟

با ما همراه باشید


12 تیر 98